Středa po Letnicích B – J 20, 19-23

19 Když byl večer téhož dne, prvního v týdnu, a učedníci byli ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se doprostřed a řekl jim: „Pokoj vám.“ 20 Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. I zaradovali se učedníci, když uviděli Pána.21 [Ježíš] jim opět řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, i já posílám vás.“ 22 Po těchto slovech (na dechl) a řekl jim: „Přijměte Ducha Svatého.23 Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je zadržíte, tomu jsou zadrženy.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: