Středa po 9. neděli v mezidobí C – Mk 7, 24-30

24Pak (Ježíš) vstal a odešel odtamtud na území Týru a Sidónu. Vstoupil do jednoho domu a nechtěl, aby o tom někdo věděl; nemohl se však skrýt. 25Ale uslyšela o něm žena, jejíž dcerka měla nečistého ducha; hned přišla a padla k jeho nohám. 26Ta žena byla Řekyně, rodem Syrofeničanka, a prosila ho, aby toho démona z její dcery vyhnal. 27Říkal jí: „Nech nejprve nasytit děti. Není správné vzít chléb dětem a hodit jej psům.“ 28Ona však odpověděla a říká mu: „Ano, Pane, i psi pod stolem jedí z drobtů po dětech.“ 29Řekl jí: „Kvůli tomuto slovu jdi domů; ten démon z tvé dcery vyšel.“ 30Odešla do svého domu a zjistila, že dítě leží na lůžku a démon vyšel.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: