Středa po 7. neděli po Zjevení Páně A – Ž 119, 57-64

57Řekl jsem: Můj podíl je Hospodin, a tak budu zachovávat tvá slova. 58Celým srdcem (hledám tvou přízeň,) smiluj se nade mnou podle svého slova. 59Přemýšlím o svých cestách a obracím své nohy ke tvým svědectvím. 60Spěchám a neotálím zachovávat tvé příkazy. 61Omotávají mě provazy ničemů, na tvůj zákon však nezapomínám. 62Vstávám o půlnoci, abych ti vzdal díky za tvá spravedlivá nařízení. 63Jsem společníkem všech, kteří se tě bojí, těch, kdo zachovávají tvá přikázání. 64Hospodine, země je plná tvého milosrdenství; vyuč mě svým ustanovením!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: