Středa po 6. neděli velikonoční B – Dt 11, 18-21

18 Vložte tato má slova do svého srdce a do své duše. Přivažte si je jako znamení na ruku, ať jsou značkou mezi vašima očima.19 Učte je své syny — mluv o nich, když pobýváš ve svém domě, i když chodíš po cestě, když ležíš i když vstáváš.20 Napište je na veřeje svého domu a na své brány,21 aby se rozmnožily vaše dny a dny vašich synů v zemi, o které Hospodin přísahal vašim otcům, že jim ji dá, tak jako (dny nebes) nad zemí.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: