Středa po 6. neděli v době postní A – Žd 12, 1-3

1Proto i my, majíce (kolem sebe) tak veliký oblak svědků, odložme veškerou zátěž a hřích snadno nás ovíjející a s vytrvalostí běžme závod, který je (před námi), 2upřeně hledíce k původci a dokonavateli víry Ježíši, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž, pohrdnuv hanbou, a sedí po pravici Božího trůnu. 3(Pomyslete na) toho, který snesl od hříšníků proti sobě takový odpor, abyste neochabovali, umdlévajíce ve svých duších.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: