Středa po 6. neděli v době postní A – J 13, 21-32

21Když to Ježíš řekl, rozrušil se v duchu a dosvědčil: „Amen, amen, pravím vám, že jeden z vás mne zradí.“ 22Učedníci se dívali jeden na druhého v nejistotě, o kom to říká. 23Jeden z jeho učedníků, kterého Ježíš miloval, spočíval u stolu v Ježíšově náručí. 24Na toho Šimon Petr kývl, aby zjistil, kdo je ten, o kom mluví. 25On se naklonil k Ježíšovým prsům a řekl mu: „Pane, kdo to je?“ 26Ježíš odpověděl: „Je to ten, kterému namočím a podám sousto.“ Namočil sousto a podal je Judovi Šimona Iškariotského. 27Tehdy, po tom soustu, vstoupil do něho Satan. Ježíš mu řekl: „Co činíš, učiň rychle!“ 28Nikdo ze stolujících však neporozuměl, proč mu to řekl. 29Protože měl Juda pokladnici, domnívali se někteří, že mu Ježíš říká: „Nakup, co potřebujeme na svátek“, anebo aby dal něco chudým. 30On si vzal to sousto a hned vyšel ven. Byla noc. 31Když Juda vyšel ven, Ježíš řekl: „Nyní byl Syn člověka oslaven a Bůh byl oslaven v něm. 32[Jestliže byl Bůh oslaven v něm,] oslaví Bůh i jeho v sobě a oslaví ho hned.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: