Středa po 6. neděli po Zjevení Páně C – Jr 22, 11-17

11 Neboť toto praví Hospodin o judském králi Šalúmovi, synu Jóšijášovu, který kraloval po svém otci Jóšijášovi a jenž vyšel z tohoto místa: Už se sem nenavrátí,12 protože na tom místě, kam ho odvedli, zemře, a už tuto zemi nikdy neuvidí.13 Běda tomu, kdo staví svůj dům nespravedlivě a své horní místnosti s bezprávím, kdo nechává sloužit svého bližního zadarmo a nedává mu mzdu. 14 Kdo říká: Vystavím si rozměrný dům s prostornými horními místnostmi. Vyseká v něm okna, obloží ho cedrovým dřevem a natře ho (červenou barvou.) 15 (Staneš se snad králem, protože všechny předčíš cedrovým dřevem?) (Cožpak tvůj otec neměl co jíst a pít, ačkoliv vykonával) právo a spravedlnost? Tehdy mu bylo dobře.16 Pomáhal získat právo (chudému a nuznému,) tehdy bylo dobře. (Neznamená toto znát mě?) je Hospodinův výrok.17 Avšak tvoje oči i tvé srdce je zaměřeno jen na tvůj nekalý zisk, na prolévání krve nevinného, na provádění útlaku a vydírání

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: