Středa po 5. neděli velikonoční C – L 10, 25-28

25A hle, jeden zákoník povstal a (Ježíše) zkoušel: „Učiteli, co mám učinit, abych získal věčný život?“ 26On mu řekl: „Co je napsáno v Zákoně? Jak to tam čteš?“ 27On odpověděl: „Budeš milovat Pána, svého Boha, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí, a svého bližního jako sebe samého.“ 28Řekl mu: „Správně jsi odpověděl. To čiň a budeš živ.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: