Středa po 5. neděli velikonoční A – Př 3, 13-18

13Blahoslavený je člověk, který našel moudrost, člověk, který získal rozumnost. 14Neboť zisk zje lepší, nežli zisk ze stříbra a její výnos je nad zlato. 15Je vzácnější nežli drahokamy, nic z toho, po čem toužíš, se jí nevyrovná. 16V její pravici jsou dlouhá léta a v její levici bohatství a sláva. 17Její cesty jsou cesty příjemné, všechny její stezky jsou pokoj. 18Je stromem života pro ty, kdo se jí chopí, ti, kdo se jí drží, jsou šťastní.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: