Středa po 5. neděli v době postní B – Ž 119, 9-16

9 Jak si chlapec udrží svou stezku čistou? Tím, že bude zachovávat tvé slovo. 10 Hledám tě celým svým srdcem, nenech mě zbloudit od svých příkazů.11 Tvou řeč uchovávám v srdci, abych proti tobě nehřešil.12 Hospodine, jsi požehnaný! Vyuč mě svým ustanovením.13 Svými rty vyprávím o všech nařízeních tvých úst. 14 Z cesty tvých svědectví se veselím jako z  celého svého majetku. 15 Přemýšlím o tvých přikázáních a hledím na tvé stezky.16 Tvá ustanovení jsou mi potěšením; nezapomínám na tvé slovo

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: