Středa po 5. neděli po Zjevení Páně C – L 5, 27-32

27 Po  těchto událostech Ježíš vyšel a pohlédl na celníka jménem Lévi, sedícího v celnici, a řekl mu: „Následuj mne.“28on všeho zanechal, vstal a následoval ho.29 Lévi mu připravil ve svém domě velkou hostinu. Byl tam veliký zástup celníků i jiných, kteří s nimi byli u stolu.30 Farizeové a jejich učitelé Zákona reptali na jeho učedníky a říkali: „Proč jíte a pijete s celníky a hříšníky?“ 31 Ježíš jim odpověděl: „Lékaře nepotřebují zdraví, nýbrž nemocní. 32 Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšné k pokání.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: