Středa po 5. neděli po Zjevení Páně B – Job 6, 1-13

Nato Jób odpověděl. Řekl: 2Kéž by byla pečlivě zvážena má nespokojenost a spolu s mým neštěstím byla vyzvednuta na miskách vah. 3Vždyť je již těžší než mořský písek; kvůli tomu byla má slova neuvážená. 4Vždyť ve mně vězí šípy Všemohoucího, jejichž jed saje můj duch; Boží pohromy se zaměří proti mně. 5Cožpak bude divoký osel hýkat nad trávou? Bude snad býk bučet nad svou pící? 6Cožpak se dá jíst něco, co samo nemá chuť, bez soli? Je snad nějaká chuť ve vaječném bílku? 7Má duše se nechce dotýkat těch věcí; jsou pro mě nechutným pokrmem. 8 Kéž se tak stane, že se naplní má prosba a Bůh dá, v co skládám svou naději. 9 Ať se Bůh odhodlá a srazí mě, povolí svou ruku a odtrhne mě, 10ať už nastane má útěcha a  mohu radostně poskakovat v bolesti, ačkoli mě Bůh nebude šetřit; neboť jsem nezatajil řeči Svatého. 11Jakou mám sílu, že bych měl vytrvat, a jaký můj konec, že bych měl prodlužovat svůj život? 12Je snad má síla silou kamenů? Je snad mé tělo z bronzu? 13 Není snad pro mne pomoc a obezřetnost byla ode mne zahnána?

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: