Středa po 5. neděli po Zjevení Páně A – Př 6, 6-23

6Jdi k mravenci, lenochu, podívej se na jeho cesty, abys zmoudřel. 7Ačkoliv nemá vůdce, dozorce ani vládce, 8připravuje si v létě pokrm, shromažďuje ve žni svou potravu. 9Dokdy budeš ležet, lenochu? Kdy se probereš ze spánku? 10Trochu spánku, trochu dřímoty, trochu složit ruce a poležet si — 11a tvá chudoba přijde jako tulák a tvá nouze jako ozbrojenec. 12Ničemník a darebák je ten, kdo chodí s falešnými ústy, 13mrká očima, dává znamení nohama, ukazuje svými prsty. 14(V jeho srdci je obojakost, v  každé době kuje zlo, zasévá sváry.) 15Proto náhle přijde na něj pohroma, v okamžiku bude rozdrcen a nebude pro něj uzdravení. 16Šest věcí Hospodin nenávidí a sedmá je pro něj ohavností: 17Povýšené oči, lživý jazyk, ruce, které prolévají nevinnou krev, 18srdce, které kuje zlé plány, nohy, které (rychle běží) za zlem, 19falešného svědka, který šíří lži, a toho, jenž zasévá sváry mezi bratry. 20Můj synu, střež příkaz svého otce, nezavrhuj poučení své matky. 21Přivaž si je nastálo ke svému srdci, připoutej si je ke krku. 22Když budeš chodit, povede tě; když budeš ležet, bude tě chránit a když se probudíš, (zaujme tvou pozornost.) 23Vždyť příkaz je lampou, poučení světlem, pokárání a naučení cestou života,

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: