Středa po 4. neděli v době postní A – Iz 60, 17-22

17Místo bronzu přinesu zlato a místo železa přinesu stříbro, místo dřeva bronz a místo kamení železo. Za tvého dohližitele ustanovím pokoj a za tvé nadřízené spravedlnost. 18Ve tvé zemi již nebude slyšet o násilí, na tvém území o zkáze a pohromě. Své hradby nazveš záchranou a své brány chválou. 19Nebude ti již slunce za světlo ve dne, ani měsíc pro svou zář ti nebude svítit v noci. Hospodin bude tvým věčným světlem a tvůj Bůh tvou slávou. 20Tvé slunce již nezapadne a tvůj měsíc se neschová, protože Hospodin bude tvým věčným světlem a dny tvého smutku skončí. 21A tvůj lid — všichni budou spravedliví — obdrží navěky zemi. Bude to výhonek mé setby, dílo mých rukou, abych byl oslaven. 22Z nejmenšího vzejde tisíc a z nejnepatrnějšího mocný národ. Já Hospodin to v pravý čas uspíším.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: