Středa po 34. neděli v mezidobí B – Ž 63

2Bože, ty jsi můj Bůh! Usilovně tě hledám, má duše po tobě žízní, mé tělo po tobě touží ve vyprahlé, vyschlé, bezvodé zemi. 3Proto tě vyhlížím ve svatyni — chci hledět na tvou moc i slávu, 4neboť tvé milosrdenství je lepší než život. Mé rty tě budou oslavovat — 5tak ti budu dobrořečit po celý svůj život, ve tvém jménu budu pozvedat dlaně. 6Má duše se sytí tukem, tučnou stravou. A  rty? Radostným křikem chválí má ústa. 7Když si tě připomínám na svém loži. O tobě rozjímám za nočních hlídek, 8jak jsi mi býval ku pomoci. Budu jásat ve stínu tvých křídel; 9má duše přilnula k tobě. Podpírá mě tvá pravice. 10A ti, kteří usilují o zkázu mé duše, se dostanou do útrob země. 11Budou vydáni pod meč, stanou se kořistí lišek. 12Ale král se bude radovat v Bohu; každý, kdo při něm přísahá, se bude chlubit, ale ústa mluvící lež budou zacpána.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: