Středa po 34. neděli v mezidobí B – J 16, 25-33

25„Tyto věci jsem vám pověděl v přirovnáních. Přichází hodina, kdy k vám již nebudu mluvit v přirovnáních, nýbrž vám budu otevřeně vyprávět o Otci. 26V tom dni budete žádat v mém jménu, a neříkám vám, že já budu prosit Otce za vás. 27Vždyť sám Otec vás miluje, protože jste si mě zamilovali a uvěřili jste, že já jsem vyšel od Boha. 28Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět; opět opouštím svět a jdu k Otci.“ 29Jeho učedníci říkají: „Hle, teď mluvíš otevřeně a neříkáš žádné přirovnání. 30Teď víme, že víš všechno a nepotřebuješ, aby se tě někdo na něco tázal. Proto věříme, že jsi vyšel od Boha.“ 31Ježíš jim odpověděl: „Teď věříte? 32Hle, přichází hodina, a již přišla, kdy budete rozptýleni každý do svých domovů a mne necháte samotného. Ale nejsem sám, neboť Otec je se mnou. 33Toto jsem vám pověděl, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě máte soužení. Ale buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: