Středa po 33. neděli v mezidobí A – Mt 24, 45-51

45„Kdo je tedy věrný a rozumný otrok, jehož pán ustanovil nad svou čeledí, aby jí dával pokrm v pravý čas? 46Blahoslavený ten otrok, kterého jeho pán po svém příchodu nalezne, že tak činí. 47Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším svým majetkem. 48Kdyby si však onen zlý otrok ve svém srdci řekl: ‚Můj pán dlouho nepřichází ‘ 49a začal by bít své spoluotroky, jíst a pít s opilci, 50přijde pán onoho otroka v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou nezná. 51Oddělí ho a určí mu úděl s pokrytci. Tam bude pláč a skřípění zubů.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: