Středa po 31. neděli v mezidobí C – Ab 3, 17-19

17I kdyby fíkovník nerozkvetl a na révě nebyla úroda, selhal výnos olivy a pole nevydala potravu, z ohrady zmizel brav a ve stájích nebyl skot, 18já se budu radovat v Hospodinu, budu jásat v Bohu, který mě zachraňuje. 19Panovník Hospodin je má síla, činí mé nohy podobné laním, dává mi kráčet po návrších. Pro vedoucího chval na strunné nástroje.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: