Středa po 31. neděli v mezidobí B – Rt 3, 8-18

8I stalo se uprostřed noci, že se ten muž otřásl, převalil se a vida: V nohách mu leží žena. 9Zeptal se: Kdo jsi? Ona odpověděla: Jsem Rút, tvá služebnice. Rozprostři své křídlo nad svou služebnicí, vždyť jsi vykupitel. 10On nato řekl: Jsi požehnaná Hospodinu, má dcero. Dobře jsi udělala. Tvé poslední milosrdenství je větší nežli první, když nechodíš za mládenci, ať chudými či bohatými. 11A nyní se, má dcero, neboj. Udělám pro tebe všechno, co řekneš, protože celé naše město ví, že jsi zdatná žena. 12Ano, opravdu jsem vykupitel. Je však ještě jiný vykupitel, bližší než já. 13Zůstaň tu přes noc. A ráno, jestliže tě on vykoupí, dobře, ať vykoupí. A pokud si tě nebude přát vykoupit, vykoupím tě tedy já, jakože živ je Hospodin. Spi až do rána. 14A tak spala do rána v jeho nohách. Vstala však dříve, než by někdo mohl rozeznat svého bližního. Bóaz si myslel: Jen ať se nikdo nedozví, že na humno přišla žena. 15Řekl ještě: Podej mi plachetku, kterou máš na sobě, a podrž ji. Podržela ji tedy a on naměřil šest měr ječmene a naložil to na ni. Pak šel do města. 16Ona přišla ke své tchýni a ta se zeptala: Jak jsi na tom, má dcero? Ona jí oznámila vše, jak s ní ten muž jednal. 17Řekla: Dal mi těchto šest měr ječmene, neboť mi pověděl: Nepůjdeš ke své tchýni s prázdnou. 18Noemi pravila: Musíš počkat, má dcero, než se dozvíš, jak ta záležitost dopadne, protože ten muž nebude mít klid, pokud tu záležitost dnes nedotáhne do konce.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: