Středa po 30. neděli v mezidobí C – Jl 3, 17-20

18I stane se v onen den, že hory budou kapat sladké víno, návrší budou oplývat mlékem, všechny judské toky budou oplývat vodou, z Hospodinova domu bude vyvěrat pramen a napojí údolí akácií. 19Egypt se stane pustinou, Edóm se stane pustou stepí, kvůli násilí na synech Judy, protože v jejich zemi prolévali nevinnou krev. 20Juda však bude obydlen navěky a Jeruzalém z generace na generaci. 21Pomstím jejich prolitou krev, kterou jsem nepomstil. Hospodin přebývá na Sijónu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: