Středa po 30. neděli v mezidobí B – Mt 20, 29-34

29 Když Ježíš s učedníky vycházeli z Jericha, vydal se za ním velký zástup. 30A hle, dva slepí seděli u cesty; jakmile uslyšeli, že jde kolem Ježíš, vykřikli: „Smiluj se nad námi, Pane, synu Davidův!“ 31Zástup jim přísně domluvil, aby utichli. Oni však vykřikli ještě silněji: „Smiluj se nad námi, Pane, synu Davidův!“ 32Ježíš se zastavil, zavolal je a řekl: „Co chcete, abych vám učinil?“ 33 Řekli mu: „Pane, ať se nám otevřou oči!“ 34Ježíš byl hluboce pohnut, dotkl se jejich očí, a hned prohlédli a šli za ním.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: