Středa po 3. neděli v době postní C – L 13, 18-21

18Ježíš řekl: „Čemu se podobá Boží království a k čemu je připodobním? 19Je podobné zrnu hořčice, které člověk vzal a hodil do své zahrady; vyrostlo, stalo se velikým stromem a v jeho větvích se uhnízdili nebeští ptáci.“ 20A opět řekl: „K čemu připodobním Boží království? 21Je podobné kvasu, který žena vzala a skryla do tří měřic mouky, dokud to všecko nezkvasilo.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: