Středa po 3. neděli adventní C – L 7, 31-35

31K čemu tedy přirovnám lidi tohoto pokolení? Komu jsou podobni? 32Jsou podobni dětem, které sedí na tržišti, volají na sebe a říkají: ‚Pískali jsme vám, a netancovali jste; naříkali jsme, a neplakali jste.‘ 33Neboť přišel Jan Křtitel, nejedl chléb ani nepil víno, a říkáte: ‚Má démona.‘ 34 Přišel Syn člověka, jí a pije, a říkáte: ‚Hle, člověk žrout a pijan vína, přítel celníků a hříšníků!‘ 35Ale moudrost je ospravedlněna všemi svými dětmi.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: