Středa po 29. neděli v mezidobí C – L 22, 39-46

39A když Ježíš vyšel, vydal se podle svého zvyku na Olivovou horu; šli za ním i učedníci. 40Když byl na místě, řekl jim: „Modlete se, abyste nevešli do pokušení.“ 41Sám se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil, poklekl na kolena a modlil se: 42„Otče, chceš-li, přenes tento kalich ode mne, avšak ne má vůle, nýbrž tvá se staň.“ 43Ukázal se mu anděl z nebe a posiloval ho. 44Ocitnuv se ve vnitřním zápase, usilovněji se modlil; jeho pot začal být jako kapky krve, které kanuly na zem. 45A když vstal od modlitby, přišel k učedníkům a nalezl je, jak zármutkem spí. 46Řekl jim: „Proč spíte? Vstaňte a modlete se, abyste nevešli do pokušení.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: