Středa po 29. neděli v mezidobí B – Jb 41, 12-34?

12Z nozder mu vychází kouř jako z roztopeného kotlíku s rákosem. 13Jeho dýchání rozpaluje uhlíky, z tlamy mu vychází plamen. 14V jeho šíji přebývá síla, před ním předchází zoufalství. 15Laloky jeho těla přilnuly k sobě, nepohne se, co je na něm slito. 16Jeho srdce je slité jako kámen, slité jako spodní mlýnský kámen. 17Z jeho vznešenosti dostávají hrdinové strach, hrůzou jsou celí bez sebe. 18Meč, který jej zasáhne, neobstojí, ani kopí, střela či šíp. 19Železo považuje za slámu, bronz za ztrouchnivělé dřevo. 20Šíp z luku jej nezažene, kameny z praku se před ním změnily v plevu. 21Kyj považuje za plevu, vysmívá se mávání srpáčem. 22Zespodu ostré hrany, valí se blátem jako smyk. 23Hlubinu přivádí do varu jako hrnec, moře pokládá za kelímek na mast. 24Zanechá za sebou světélkující dráhu, člověk si až myslí, že hlubina šediny. 25Není mu podobného na prachu země, takového, který je zbaven všeho děsu. 26Na každého vyvýšeného dohlédne, je králem nad všemi potomky šelmy.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: