Středa po 29. neděli v mezidobí A – Ž 63, 1-8

2Bože, ty jsi můj Bůh! Usilovně tě hledám, má duše po tobě žízní, mé tělo po tobě touží ve vyprahlé, vyschlé, bezvodé zemi. 3Proto tě vyhlížím ve svatyni — chci hledět na tvou moc i slávu, 4neboť tvé milosrdenství je lepší než život. Mé rty tě budou oslavovat — 5tak ti budu dobrořečit po celý svůj život, ve tvém jménu budu pozvedat dlaně. 6Má duše se sytí tukem, tučnou stravou. A  rty? Radostným křikem chválí má ústa. 7Když si tě připomínám na svém loži. O tobě rozjímám za nočních hlídek, 8jak jsi mi býval ku pomoci. Budu jásat ve stínu tvých křídel; 9má duše přilnula k tobě. Podpírá mě tvá pravice.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: