Středa po 25. neděli v mezidobí C – L 20,45 – 21,4

45Když všechen lid poslouchal, Ježíš řekl svým učedníkům: 46„Mějte se na pozoru před učiteli Zákona, kteří se chtějí procházet v dlouhých řízách, mají rádi pozdravy na tržištích, přední sedadla v synagogách a přední místa na hostinách. 47Vyjídají domy vdov a okázale se dlouho modlí; ti dostanou větší trest.“ 1Když vzhlédl, uviděl, jak bohatí vhazují své dary do pokladnice. 2Uviděl také jednu chudou vdovu, jak tam hází dvě drobné mince, 3a řekl: „Vpravdě vám pravím, že tato chudá vdova hodila více než všichni ostatní. 4Neboť ti všichni vhodili k Božím darům ze svého přebytku, tato však vhodila ze svého nedostatku celé svoje živobytí.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: