Středa po 25. neděli v mezidobí A – Mt 18, 1-5

1V tu hodinu přistoupili učedníci k Ježíšovi a říkali: „Kdo je tedy v království Nebes největší?“ 2Ježíš přivolal dítě, postavil je doprostřed nich 3a řekl: „Amen, pravím vám: Neobrátíte-li se a nebudete-li jako děti, jistě nevejdete do království Nebes. 4Kdo se tedy pokoří jako toto dítě, ten bude největší v království Nebes. 5A kdo přijme jedno takové dítě na základě mého jména, mne přijímá.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: