Středa po 24. neděli v mezidobí B – Ž 73, 21-28

21Když bylo mé srdce zahořklé, když se jitřilo mé nitro, 22byl jsem tupý a nechápavý, byl jsem před tebou jako hovádko. 23Nicméně jsem stále u tebe. Uchopils mě za pravici, 24povedeš mě podle svého úradku a pak mě přijmeš do slávy. 25Koho mám na nebesích? A jsem-li s tebou, nemám na zemi zalíbení. 26Mé tělo i mé srdce chřadne. Bůh je však navěky skálou mého srdce a mým podílem. 27Hle, kdo se ti vzdalují, zahynou; zničíš každého, kdo je ti nevěrný. 28Co se mě týče, Boží blízkost je pro mě dobrá. Učinil jsem si útočiště v Panovníku Hospodinu, abych vyprávěl o celém tvém díle.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: