Středa po 23. neděli v mezidobí B – Př 14, 1-9

1 Moudrá žena svůj dům staví, kdežto hloupá ho svýma rukama boří. 2Ten, kdo žije ve své přímosti, bojí se Hospodina, ale kdo bloudí po svých cestách, opovrhuje jím. 3V ústech hlupáka je hůl na hrdost, avšak moudré budou chránit jejich rty. 4Kde není dobytek, je žlab čistý, ale síla býka dává hojnou úrodu. 5Spolehlivý svědek nelže, avšak falešný svědek šíří lži. 6Posměvač hledá moudrost, ale nenajde; pro rozumného však je poznání snadné. 7Odejdi od hloupého muže, tam se nedozvíš rozumná slova. 8Moudrost chytrého člověka je rozumět své cestě, ale hloupost hlupáků je podvod. 9Hlupáci se budou posmívat oběti za vinu, avšak mezi přímými je v oblibě.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: