Středa po 23. neděli v mezidobí A – Mt 21, 18-22

18 Když se časně ráno vracel do města, dostal hlad. 19Spatřil u cesty fíkovník a šel k němu, ale nenašel na něm nic, jen pouhé listí. Řekl mu: „Ať se z tebe již nikdy ovoce neurodí!“ A fíkovník ihned uschl. 20 Když to učedníci uviděli, užasli se a říkali: „Jak ten fíkovník hned uschl!“ 21Ježíš jim na to řekl: „Amen, pravím vám, budete-li mít víru a nezapochybujete-li, učiníte nejen to, co jsem učinil s fíkovníkem, ale kdybyste i této hoře řekli: ‚Zvedni se a vrhni se do moře‘, stane se to. 22A všechno, oč byste v modlitbě požádali, budete-li věřit. dostanete.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: