Středa po 21. neděli v mezidobí C – L 6, 6-11

6Stalo se, že v jinou sobotu vstoupil do synagogy a učil. A byl tam člověk, jehož pravá ruka byla odumřelá. 7Učitelé Zákona a farizeové ho pozorně sledovali, uzdravuje-li v sobotu, aby našli něco, z čeho by jej obžalovali. 8On však znal jejich myšlenky. Řekl tomu muži s odumřelou rukou: „Vstaň a postav se doprostřed.“ A on se zvedl a postavil se tam. 9Ježíš jim řekl: „Ptám se vás, zda je dovoleno v sobotu učinit dobře, nebo učinit zle — duši zachránit, či zahubit?“ 10Rozhlédl se po nich po všech a řekl mu: „Natáhni svou ruku.“ On to učinil a jeho ruka byla zase v pořádku. 11Oni byli naplněni nepříčetností a rozmlouvali mezi sebou, co by Ježíšovi učinili.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: