Středa po 20. neděli v mezidobí C – L 19, 45-48

45A když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kteří tam prodávali, 46a říkal jim: „Je napsáno: ‚A můj dům bude domem modlitby‘, vy však jste z něj udělali jeskyni lupičů.“ 47Každý den vyučoval v chrámě. Velekněží a učitelé Zákona i přední muži z lidu se snažili jej zahubit, 48ale nenalézali, co by mohli udělat, neboť všechen lid na něm visel a naslouchal mu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: