Středa po 20. neděli v mezidobí B – Mk 8, 14-21

14Učedníci zapomněli vzít chleby; neměli s sebou na lodi víc než jeden chléb. 15A on jim nařizoval: „Dávejte si pozor, varujte se kvasu farizeů a kvasu Herodova.“ 16I dohadovali se mezi sebou, že nemají chleby. 17Zpozoroval to a řekl jim: „Proč se dohadujete, že nemáte chleby? Ještě nerozumíte ani nechápete? Ještě máte své srdce ztvrdlé? 18Oči máte a nevidíte, uši máte a neslyšíte? Nepamatujete si, 19když jsem rozlámal těch pět chlebů pro pět tisíc, kolik nůší plných úlomků jste sebrali?“ Řekli mu: „Dvanáct.“ 20„Když těch sedm pro čtyři tisíce, kolik naplněných košů úlomků jste sebrali?“ Řekli mu: „Sedm.“ 21A říkal jim: „Ještě nechápete?“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: