Středa po 20. neděli v mezidobí A – Gn 45, 16-28

16Když ve faraonově domě slyšeli zprávu, že přišli Josefovi bratři, bylo to milé faraonovi i jeho otrokům. 17Farao Josefovi řekl: Řekni svým bratrům: Udělejte toto: Naložte náklad na svůj dobytek, jděte rychle do kenaanské země, 18vezměte svého otce a své rodiny a přijďte ke mně. Dám vám to nejlepší z egyptské země a budete jíst tuk země. 19Dále máš přikázáno jim říct: Udělejte toto: Vezměte si z egyptské země vozy pro své děti a ženy a naložte svého otce a přijďte. 20Nelitujte svého zařízení, protože to nejlepší z celé egyptské země bude vaše. 21A Izraelovi synové tak učinili. Josef jim podle faraonova příkazu vydal vozy a dal jim zásobu potravin na cestu. 22Každému z nich dal proměnný oděv a Benjamínovi dal tři sta šekelů stříbra a pět proměnných oděvů. 23A svému otci poslal toto: Deset oslů nesoucích nejlepší věcí Egypta a deset oslic nesoucích obilí, chléb a potraviny pro otce na cestu. 24Když bratry propouštěl a oni odcházeli, řekl jim: Nedrážděte se po cestě. 25I vystoupili z Egypta a přišli do kenaanské země ke svému otci Jákobovi. 26A oznámili mu: Josef ještě žije a nadto je vládcem celé egyptské země. Jeho srdce zůstalo netečné, protože jim nevěřil. 27Když mu vyprávěli všechno, co jim Josef říkal, a když viděl vozy, které pro něho Josef poslal, duch jejich otce Jákoba ožil. 28Izrael zvolal: Stačí! Můj syn Josef ještě žije! Půjdu a uvidím ho, dříve než zemřu!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: