Středa po 2. neděli po Zjevení Páně C – L 5, 33-39

33Oni mu pak řekli: „Janovi učedníci se často postí a konají modlitby, stejně i učedníci farizeů; tvoji však jedí a pijí.“ 34Ježíš jim řekl: „Můžete přinutit svatebčany, aby se postili, dokud je ženich s nimi? 35Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat; potom v oněch dnech se budou postit.“ 36Říkal jim i podobenství: „Nikdo neutrhne záplatu z nového šatu a nepřišívá ji na starý šat; jinak i nový roztrhne a ke starému se záplata z nového nebude hodit. 37A nikdo nedává mladé víno do starých měchů; jinak mladé víno měchy roztrhne, samo vyteče a měchy se zničí. 38Ale mladé víno se dává do nových měchů , a obojí zůstane zachováno. 39A nikdo, kdo se napil starého, nechce mladé, neboť říká: ‚Staré je dobré. ‘“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: