Středa po 2. neděli adventní A – Mt 12, 33-37

33„Vypěstujte krásný strom, a jeho ovoce bude krásné, nebo vypěstujte špatný strom, a jeho ovoce bude špatné. Vždyť strom se pozná podle ovoce.   34Plemeno zmijí, jak můžete mluvit dobré věci, když jste zlí? Vždyť ústa mluví z přebytku srdce.   35Dobrý člověk z dobrého pokladu vynáší dobré, a zlý člověk ze zlého pokladu vynáší zlé.   36Pravím vám, že z každého neužitečného výroku, který lidé promluví, vydají počet v den soudu.   37Neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: