Středa po 19. neděli v mezidobí A – Mt 8, 23-27

23Pak Ježíš vstoupil do lodi a jeho učedníci ho následovali. 24A hle, na moři se strhla veliká bouře, takže vlny zakrývaly loď; on však spal. 25I přišli jeho učedníci, vzbudili ho a řekli: „Pane, zachraň nás. hyneme!“ 26 Řekl jim: „Proč jste ustrašení, vy malověrní?“ Pak vstal, pohrozil větrům i moři; a nastal úplný klid. 27Lidé užasli a říkali: „Kdo to asi je, že ho i větry a moře poslouchají?“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: