Středa po 18. neděli v mezidobí B – Ž 50, 16-23

16Ale ničemovi Bůh říká: Proč si odříkáváš má ustanovení? Proč si bereš do úst mou smlouvu, 17když nenávidíš kázeň a když jsi má slova hodil za hlavu? 18Když vidíš zloděje, máš v něm zalíbení a svůj podíl máš s cizoložníky. 19Svá ústa propůjčuješ zlu a tvůj jazyk se zaplétá se lstí. 20Posadíš se, mluvíš proti svému bratru, haníš syna své matky. 21Takto jsi jednal a  jsem mlčel. Představoval sis, že jsem jako ty. Kárám tě a předložím ti to před oči. 22Pochopte to, vy, kdo na Boha zapomínáte, abych vás nerozsápal a nebylo by, kdo by vás vysvobodil. 23Ten, kdo obětuje oběť díků, ten mě oslaví. Kdo napraví svou cestu, tomu ukážu Boží spásu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: