Středa po 18. neděli v mezidobí A – Mt 15, 32-37

32Ježíš si pak zavolal své učedníky a řekl: „Jsem hluboce pohnut nad tím zástupem, protože již tři dny zůstávají se mnou a nemají co jíst. A nechci je propustit hladové, aby nezemdleli na cestě.“ 33A učedníci mu řekli: „Kde vezmeme v pustině tolik chlebů, abychom nasytili takový zástup?“ 34Ježíš jim řekl: „Kolik máte chlebů?“ Oni řekli: „Sedm a několik rybiček.“ 35Nařídil zástupu posadit se na zem; 36vzal těch sedm chlebů a ty ryby, vzdal díky, rozlámal a dával učedníkům a učedníci zástupům. 37Všichni pojedli a nasytili se; a sebrali sedm plných košů zbylých úlomků.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: