Středa po 17. neděli v mezidobí B – Ž 37, 12-22

12Ničema spravedlivému chystá zlo a skřípe proti němu zuby. 13Panovník se mu ale směje, vždyť vidí, že přichází jeho den. 14Ničemové tasí meč, napínají luk, aby srazili chudého a nuzného, aby porazili ty, kdo žijí v upřímnosti. 15Ale jejich meč jim pronikne do srdce a jejich luk bude rozlámán. 16Lepší je málo, které má spravedlivý, než bohatství mnoha ničemů. 17Neboť paže ničemů budou zlomeny, spravedlivé však Hospodin podepírá. 18Hospodin zná dny bezúhonných, jejich dědictví potrvá navěky. 19Ve zlých dobách nebudou zahanbeni a ve dnech hladu budou nasyceni. 20Ničemové ale zahynou; Hospodinovi nepřátelé pominou jak to nejlepší z pastvin, zmizí v dýmu. 21Ničema si půjčuje, ale nesplácí. Spravedlivý se slitovává a dává. 22Jím požehnaní obdrží zemi, ale jím zlořečení budou vyhlazeni.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: