Středa po 17. neděli v mezidobí B – 2 Pa 9, 29-31

29Ostatní Šalomounovy činy, první i poslední, jsou zapsány v letopisech proroka Nátana, v proroctví Achijáše Šíloského a ve viděních vidoucího Jeeda o Jarobeámovi, synu Nebatovu. 30Šalomoun kraloval v Jeruzalémě nad celým Izraelem čtyřicet let. 31Pak Šalomoun ulehl se svými otci a pohřbili ho v městě jeho otce Davida. Po něm se stal králem jeho syn Rechabeám.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: