Středa po 17. neděli v mezidobí A – Ž 65, 8-13

8Tišíš hukot moří, hukot jeho vln, stejně jako halas národů. 9Obyvatele končin jímá bázeň z tvých znamení; přivádíš vše k jásotu od samého jitra až do večera. 10Navštěvuješ zemi, zahrnuješ ji hojností, činíš ji velmi bohatou. Boží proud je plný vody. Připravuješ obilí, protože jsi to tak určil. 11Napájíš její brázdy, urovnáváš její hroudy, zvláčňuješ ji hojnými dešti, žehnáš tomu, co na ní vzchází. 12Korunuješ rok svou dobrotou a tvé šlépěje přetékají tukem — 13ten kane i na stepní pastviny. I návrší se přepásávají jásotem.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: