Středa po 17. neděli v mezidobí A – Mk 4, 30-34

30A říkal: „K čemu přirovnáme Boží království nebo jakým podobenstvím je znázorníme? 31Je jako zrno hořčice. Když je zaseto do země, je menší než všechna semena na zemi. 32A když je zaseto, vzchází a stává se větším než všechny zahradní byliny a vytváří velké ratolesti, takže v jeho stínu mohou hnízdit nebeští ptáci.“ 33A v mnoha takových podobenstvích k nim mluvil Slovo, jak byli schopni slyšet. 34Bez podobenství k nim nemluvil, ale v soukromí svým učedníkům všechno vysvětloval.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: