Středa po 15. neděli v mezidobí C – Am 5, 1-9

1Slyšte toto slovo, které pronáším nad vámi, tento žalozpěv, dome izraelský: 2Padla a již nevstane, panna izraelská, opuštěná leží na své zemi, ne, kdo by ji pozdvihl. 3Neboť toto praví Panovník Hospodin: Městu, které vytáhne s tisícem, zůstane sto, a které vytáhne se stem, zůstane deset pro dům izraelský. 4Neboť toto praví Hospodin domu izraelskému: Hledejte mě a budete žít. 5Nevyhledávejte Bét-el, nechoďte do Gilgálu, neputujte do Beer-šeby, protože Gilgál bude zcela jistě odveden do exilu a Bét-el se stane ničím. 6Hledejte Hospodina a budete žít, jinak pronikne dům Josefův jako oheň, bude ho stravovat a nikdo ho neuhasí, aby zachránil Bét-el, 7který převrací právo v pelyněk a spravedlnost hází na zem. 8Hledejte toho, kdo učinil Plejády i Orion, kdo obrací nejhlubší tmu v ráno a den zatmívá nocí, kdo volá na vodu moře a vylévá ji na povrch země; Hospodin je jeho jméno. 9Nechává zazářit zkázu nad mocným, takže zkáza přijde na pevnost.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: