Středa po 14. neděli v mezidobí C – 2 Kr 6, 1-7

1Proročtí žáci řekli Elíšovi: Hle, místo, kde pobýváme před tebou, je pro nás těsné. 2Pojďme k Jordánu, vezměme odtamtud každý jeden trám a udělejme si tam místo k bydlení. Řekl: Jděte! 3Kdosi řekl: Buď tak laskav, prosím, a pojď se svými otroky. Odpověděl: Půjdu. 4Šel tedy s nimi. Přišli k Jordánu a káceli stromy. 5I stalo se, že kdosi porážel kmen a sekera spadla do vody. Křičel: Ach, můj pane, byla půjčená! 6Muž Boží se zeptal: Kam spadla? Když mu to místo ukázal, uřízl kus dřeva, hodil ho tam a sekera vyplavala. 7Řekl: Vytáhni si ji. Vztáhl ruku a vzal si ji.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: