Středa po 14. neděli v mezidobí B – J 7, 1-9

1Potom chodil Ježíš po Galileji; nechtěl chodit po Judsku, protože ho Židé chtěli zabít. 2Byl blízko židovský svátek stánků. 3Jeho bratři mu řekli: „Odejdi odtud a jdi do Judska, aby také tvoji učedníci uviděli tvé skutky, které činíš. 4Vždyť nikdo nedělá nic vskrytu, chce-li být znám na veřejnosti. Činíš-li tyto věci, ukaž se světu.“ 5Ani jeho bratři totiž v něho nevěřili. 6Ježíš jim řekl: „Můj čas ještě nepřišel; ale váš čas je vždy připraven. 7Vás nemůže svět nenávidět, mne však nenávidí, protože já o něm svědčím, že jeho skutky jsou zlé. 8Vy vystupte na svátek do Jeruzaléma. Já na tento svátek ještě nevystoupím, protože můj čas se dosud nenaplnil.“ 9To jim řekl a zůstal v Galileji.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: