Středa po 13. neděli v mezidobí A – Mt 11, 20-24

20Tehdy začal Ježíš kárat města, ve kterých se stalo nejvíc jeho mocných činů, že nečinila pokání. 21„Běda tobě, Chorazin! Běda tobě, Betsaido! Protože kdyby se byly v Týru a Sidónu staly ty mocné činy, které se staly ve vás, dávno by v žíni a popelu učinili pokání. 22Ale pravím vám: Týru a Sidónu bude v den soudu snesitelněji než vám. 23A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe? Až do podsvětí budeš strženo! Neboť kdyby se v Sodomě staly mocné činy, které se staly v tobě, zůstala by až do dnešního dne. 24Ale pravím vám, že sodomské zemi bude v den soudu snesitelněji nežli tobě.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: