Středa po 12. neděli v mezidobí C – L 9, 37-43a

37Stalo se příštího dne, když sestoupili s hory, že mu vyšel vstříc veliký zástup. 38A hle, jakýsi muž ze zástupu zvolal: „Učiteli, prosím tě, podívej se na mého syna, je můj jediný! 39Hle, zachvacuje ho duch a on znenadání křičí, lomcuje jím, má pěnou kolem úst, a jen stěží od něho odchází; tak ho moří. 40Poprosil jsem tvé učedníky, aby ho vyhnali, ale nemohli.“ 41Ježíš odpověděl: „Ach, pokolení nevěřící a zvrácené, jak dlouho ještě budu s vámi a budu vás snášet? Přiveď sem svého syna.“ 42Ještě když přicházel, démon ho povalil a zalomcoval jím. Ježíš pohrozil nečistému duchu, uzdravil dítě a vrátil je jeho otci. 43Všichni byli ohromeni nad Boží velebostí.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: