Středa po 12. neděli v mezidobí C – 2 Kr 9, 30-37

30Jehú jel do Jizreelu. Když se o tom Jezábel doslechla, nalíčila si oči, upravila si hlavu a vyhlížela z okna. 31Když přijel Jehú do brány, zeptala se ho: Vše v pořádku, Zimrí, vrahu svého pána? 32Podíval se na okno a zavolal: Kdo je se mnou, kdo? Vyhlédli k němu dva nebo tři dvorní úředníci. 33Řekl: Shoďte ji. Shodili ji a její krev vystříkla na zeď a na koně a ti ji ušlapali. 34Pak vešel, a když se najedl a napil, řekl: Postarejte se o tu proklatou a pohřběte ji, vždyť je to královská dcera. 35Šli, aby ji pohřbili, ale nenašli ji, jenom lebku, nohy a ruce. 36Vrátili se a oznámili mu to. Řekl: Takové bylo Hospodinovo slovo, které promluvil prostřednictvím svého otroka Elijáše Tišbejského: Na území Jizreelu budou žrát psi tělo Jezábely. 37A Jezábelina mrtvola bude jako hnůj na povrchu země na území Jizreelu, takže nikdo nebude moci říct: Toto je Jezábel.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: